ZİHİNSEL YETENEK VE PSİKOMOTOR BECERİ TESTLERİ

Sistemde 4 Sayılı Cetvel'de belirtilen özelliklere ilave olarak farklı yetenek ve becerilere yönelik testlerde bulunmaktadır.
Ayrıca trafik güvenliğinde araç kullanma becerileri kadar önemli olan güvenli sürücülük davranışlarını ölçmek için geliştirilmiş olan bilgisayar tabanlı kişilik ve güvenlik testleri de mevcuttur. Test sonuçları normlarla otomatik olarak karşılaştırılarak sürücünün performansı bilgisayar çıktısı olarak görüntülenebilmekte, her test için ayrıntılı rapor alınabilmektedir.
Sistemin gelişen teknolojilere uyumluluğunu arttırmak üzere yazılım donanım ar-ge faaliyetlerini sürdüren uzman kadrosu mevcuttur.

Zihinsel Yetenek ve Psikomotor Beceri Testleri

A. Sürekli Dikkat Testi
B. Seçici Dikkat Testi
C. Görsel Algı Bellek Testi
D. Görsel Süreklilik Testi
E. Muhakeme Testi
F. Koordinasyon Testi
G. Hız-Mesafe Tahmin Testi
H. Çarpışma Tahmin Testi
İ. Tepki Hızı Testi
J. Çevresel Görüş Testi I-II
Kişilik ve Güvenlik Ölçümleri
A. Demografik Bilgi Formu
B. Trafiğe İlişkin Görüş Testi
C. Heyecan Arama Envanteri
D. Sürücü Davranışları Kısa Ölçeği

TESTİN ADI ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİK
DT Tepki Hızı
SIGNAL Dikkat Konsantrasyon
COG Sürekli Dikkat
LVT Dikkatin Yönlendirilmesi
TAVTMB Algılama Hızı
JİB Sağ ve Sol Görüş Açısı
HMT Hız ve Mesafe Tahmini
SPM Muhakeme Yeteneği
Geri